Om Eta Energi

ETA ENERGI er et frittstående rådgivende ingeniørfirma innenfor energifag, enøk, VVS-teknikk og inneklima. Selskapet ble stiftet i 2001, har private eiere, og forretningsadresse Haugesund. Siden oppstarten i 2001 har oppdragsmengden stadig økt, og selskapet leverer nå tjenester til kunder over hele landet.

Hva gjØr vi?

ETA ENERGI sine konsulenter rådgir selskaper om energi- og miljømulighetene som ligger i nye og eksisterende utbyggingsområder, i bygningsmasser og i forbedring av industriprosesser og innkjøpsprosedyrer. Dette gjennomføres på en måte som ikke bare gjør bedriftene mer lønnsomme og konkurransedyktige, men som også realiserer mange andre strategiske fordeler inklusiv redusert finansiell risiko, bedre service og kvalitet, og høyere produktivitet.

Strategiske valg

ETA ENERGI består av både ingeniører og sivilingeniører med bred faglig kompetanse. Vi kombinerer teoretisk kunnskap med lang praktisk erfaring.

Hva betyr eta?

ETA ENERGI har valgt symbolet η som sin logo. Symbolet η stammer fra det greske alfabetet, og betegnes som eta. I energisammenheng benyttes eta som symbol for virkningsgrad. Dette er bakgrunnen for navnet ETA ENERGI.

Miljøfyrtårnsertifisering

ETA ENERGI har vært sertifisert som miljøfyrtårnsbedrift siden 22. mars 2011.