Kundegrupper

ETA ENERGI sine kunder finnes over hele landet. Den typiske kunde finnes blant de følgende kundegrupper:

 • Store energibrukere
 • Energiselskap
 • Industri
 • Kommuner
 • Helseforetak
 • Eiendomsselskap
 • Utbyggere
 • Arkitekter
 • Entreprenører / håndverkere
 • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
 • Marin og maritim næring
 • Privatkunder