Tjenester

ETA ENERGI tilbyr ingeniørtjenester innenfor et bredt kompetanseområde. Vi bistår våre kunder med bl.a.:

 • Energieffektivisering
 • Lovpålagt energimerking av bygg
 • Energivurdering av tekniske anlegg
 • Energiomlegging
 • Fjernvarme
 • Varmepumper
 • Bioenergi
 • Avfall
 • Spillvarme
 • Naturgass
 • Kogenerering
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Kurs og opplæring
 • Miljøsertifisering
 • Investeringsanalyser
 • Lønnsomhetsbetraktninger
 • Byggeoppfølging
 • Enøkplaner
 • Energiplaner
 • Varmeplaner
 • Utredninger
 • Energiledelse
 • Logginger
 • Inneklima
 • Tredjepartsfinansiering
 • Drift av nettverk
 • Nettbasert måling og energioppfølging
 • Løsninger for bruk av alternativ fornybar energi
 • Termografering av bygg og tekniske anlegg