Energi og vann - hand i hand
Photo Credit: Pixabay

Energi og vann - hand i hand

Visste du at en dryppende kran kan sløse bort tusenvis av liter rent drikkevann i løpet av et år?

Har du tenkt på hvor mye pumpeenergi dette krever eller lar du pengene renne ut - dråpe for dråpe?

Normalt har vi mer enn nok vann i Norge - og tenker ikke over at vi ofte sløser med denne verdifulle ressursen som er mangelvare i andre land.

- Lange, varme dusjer

- Susende, lekkende toalett

- Dryppende/ lekkende kraner

- ...osv
Pumpeenergien som går med til å få vannet fram til tappestedene er ikke ubetydelig. Jo varmere vann som brukes/drypper/lekker dess høyere energisløsing i tillegg.

Hver kommune har fastsatte enhetspriser for vann og avløp. Som regel faktureres avløp (til en dyrere pris) basert på vannmengde inn, noe som kan være et veldig ugunstig regnestykke for industri som binder mye vann i sin produksjon.Dette bør derfor måles for en mer rettferdig fordeling av utgiftene.

Hva kan du gjøre?

- Få et bevisst forhold til og oversikt over vannbruken.

- Sjekk vannmåleren. Dersom det er bevegelse selv om alle kraner og vannbrukende maskiner er av har du mest sannsynlig en lekkasje.

- Les av vannmåleren jevnlig og/eller installer et automatisk oppfølgingssystem som Green Tracker for å oppfange plutselige endringer i vannbruken og for å oppdage lekkasjer så tidlig som mulig.

- Gjør det til en rutine å se over alle kraner, ledninger og toaletter.

- Utbedre lekkasjer med én gang. Skift pakning eller tilkall rørlegger.

Eta Energi bistår kunder over hele landet med utfordringer knyttet til energi, miljø, VVS og inneklima. Ta kontakt så hjelper vi deg også til smartere, grønnere energibruk!

Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder