Tjenester

Vi jobber med fagområdene energi, miljø, VVS-teknikk og inneklima i følgende tjenesteområder:
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Større bygninger
Vi har kompetansen for å utføre energi-merking på alle typer bygg og tekniske anlegg.
Les mer …
Industri
Våre konsulenter identifiserer optimal, helhetlig energiløsning for nye og eksisterende anlegg.
Les mer …
Eneboliger
Våre konsulenter hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.
Les mer …
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.