Bygg

Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.

Glassfasade bygning

Skal du bygge nytt er det mye en bør tenke på og tilrettelegge for allerede i prosjektets tidligfase. For eksempel bør en ha en overordnet energi- og miljøambisjon som legger føringer for utforming av bygg og tekniske anlegg, samt sette av tilstrekkelig plass til teknisk rom og føringsveier for varme, ventilasjon og evt. kjøling.

Har du eksisterende bygg er vår erfaring at det i de aller fleste tilfeller finnes et betydelig potensial for energieffektivisering. Et potensial som i stor grad kan realiseres gjennom enkle tiltak med god lønnsomhet. I en hektisk hverdag kan det være utfordrende for byggeier selv å avdekke dette potensialet. Mange bygg egner seg også godt for omlegging til fornybare energiformer.

Husk at myndighetenes verktøy for å oppnå økt energieffektivitet og omlegging til fornybare løsninger, Enova SF, ofte kan bidra med både kartleggings- og investeringsstøtte.  

Alle bygg som leies ut eller skal selges,samt alle yrkesbygg som er over 1.000 m2, skal ha gyldig energiattest. Det er byggeier som har ansvar for at energiattest er utarbeidet. Videre er det krav om at det foretas en energivurdering av byggets tekniske anlegg i henhold til energimerkeforskriften.

Våre rådgivere kan utarbeide offisielle energiattester, bidra til iverksetting av energiledelse og et systematisk energiarbeid, kartlegging av energibruk, avdekke energieffektiviseringspotensialet i bygg og tekniske anlegg, designe effektive løsninger, søke støtte og lede gjennomføring av grønne tiltak. Vi kan også gjennomføre kurs og kompetansehevende tiltak.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for akkurat deg og ditt prosjekt!

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Industri
Våre konsulenter identifiserer optimal, helhetlig energiløsning for nye og eksisterende anlegg.
Les mer …
Eneboliger
Våre konsulenter hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.
Les mer …
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.