Om oss

Eta Energi AS er et frittstående rådgivende ingeniørfirma innen fagområdene energi, miljø, VVS-teknikk og inneklima. Selskapet ble stiftet i 2001, har private eiere og kontor i Haugesund. Vår visjon er å redde verden ved å hjelpe våre kunder til smartere og grønnere energibruk.

Vi har valgt den greske bokstaven η "eta" i logoen vår. I energisammenheng benyttes η som symbol påvirkningsgrad - altså hvor mye en får ut av et system i forhold til hvor mye en putter inn. Dette er også essensen i det vi driver med og er opptatt av å hjelpe kundene våre å oppnå; forbedring og optimalisering av virkningsgraden og energieffektiviteten til bygg og tilhørende VVS-tekniske anlegg.

Eta Energi tar oppdrag over hele landet for både offentlige og private aktører. Av typiske kundegrupper kan vi nevne store energibrukere som f.eks. industribedrifter, helseforetak, bygg- og eiendomsaktører. I nært samarbeid med oppdragsgiver finner vi løsninger som ivaretar offentlige krav, samt bidrar til å oppnå lavere energibruk og redusert miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.

Vi kan dokumentere gjennomslagskraft og gode resultater i vårt prosjektarbeid. Våre dedikerte (siv.) ingeniører har bred og allsidig energifaglig og teknisk kjernekompetanse. Eta Energi har lang erfaring med alt fra kartlegging, energiberegninger, BREEAM, konseptutredninger og økonomiske analyser, til detaljprosjektering, prosjekt- og byggeledelse.

Vi tilbyr også:

  • Rammeavtale Spesialistrådgivning Energi
  • Inneklimakartlegginger, termografering o.l.
  • Innregulering/ kontrollmåling avluft/vannmengder
  • Kurs og opplæring innen VVS, energi og inneklima
  • Etablering og koordinering avenergiledelsesprosjekter
  • Gjennomføring av søknads- ograpporteringsprosess mot Enova
  • Prosjektering av energieffektive varme-kjøle- og ventilasjonsanlegg
  • Lovpålagt energimerking av bygg ogenergivurdering av tekniske anlegg
  • Systematisk, webbasert oppfølging avenergi og andre ressurser som vann og avfall m.m.

Som en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift (siden 2011) har vi et velfungerende miljøstyringssystem og er selvfølgelig opptatt av å leve som vi råder, både på jobb og privat. Vi har også et veletablert kvalitetsledelsessystem og kontrollrutiner basert på NS-EN ISO 9001.

Tlf: 52 70 02 20 - Epost: etapost@eta.no

Sertifiseringer, organisasjonsmedlemskap, samarbeidspartnere o.l:

Stiftelsen Miljøfyrtårn
En EU-anerkjent og nasjonal miljøsertifiseringsordning for bærekraftige virksomheter.
Green Tracker
Et webbasert sytem for systematisk oppfølging av energi, vann, avfall og andre ressurser.
Næringsforeningen Haugalandet
En interesseorganisasjon for bedrifter, næringsorganisasjoner og enkeltpersoner på Haugalandet.
NemiTek Rogaland
Et samlingspunkt for kunnskapsformidling i VVS- og byggebransjen, samt arrangør av VVS-dagene og Driftskonferansen.
NCE MaritimeCleanTech
En maritim klynge med fokus på bærekraftige innovasjonsprosjekter med kommersielt potensiale.
Key Alliansen
Forskere, ingeniører, rådgivere, elektrikere og mekanikere jobber sammen for å finne de beste løsningene på enhver utfordring.
ARENA Solenergiklyngen
Solenergiklyngen har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing av energisystemer.
EnergiRike
Samarbeidsorgan og konferanse for energiaktører, industri og næringsliv, kommuner og akademia.
“Hvis alle på jorden sluttet å puste i en time, ville ikke drivhuseffekten være noe problem lenger”
- Jerry Adler, amerikansk journalist