Smartere
Grønnere
Vi hjelper din virksomhet med å nytte energi mer effektivt, og omlegging til fremtidsrettede fornybare løsninger
- Smartere Grønnere
Klikk her for å utløse noe av ditt umiddelbare energisparepotensial!
“It’s freezing outside, where the hell is global warming?”
- President Donald Trump
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Green Tracker login
På tide med en energiscreening?
Eta Energi tilbyr nå gode rabatter til alle som legger bygg og strømmåler(e) inn i Green Tracker før utgangen av 2022.
Pug
Havnet utafor den f...*%#! strømstøtteordningen?
Enten en kvalifiserer for strømstøtte eller ei vil det uansett være fornuftig å gjøre det en kan for å redusere energibruken sin med dagens priser.
Energikartlegging
Med Green Tracker kan store virksomheter halvere energibruken
Spør du en leder om bedriftens energibruk, vet han det mest sannsynlig ikke. Spør du om hva bilen bruker på mila, kommer svaret med to desimaler.
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.