Energikartlegging
Eta Energi AS

Med Green Tracker kan store virksomheter halvere energibruken

Spør du en leder om bedriftens energibruk, vet han det mest sannsynlig ikke. Spør du om hva bilen bruker på mila, kommer svaret med to desimaler.

Skrevet av: Runar Vestrheim, VP Consulting i SYSCO

Med hjelp fra SYSCO har Green Tracker utviklet et brukervennlig system som gir full kontroll over energiforbruk, vannforbruk og snart også avfallshåndtering.

– Jeg pleier å sammenligne med TV-programmet Luksusfellen. Deltakerne har ofte en solid kontantstrøm, men aner ikke hvor pengene blir av. Slik er det også med energiforbruket i nesten alle virksomheter. Det fleste bedriftsledere aner ikke hvor mye energien koster eller hva som trekker mest energi. Green Tracker gir dem oversikt, sier Frode Styve, daglig leder for selskapet bak løsningen, Eta Energi.

Green Tracker er et moderne, brukervennlig, webbasert energioppfølgingssystem (EOS). Løsningen er utviklet for virksomheter, organisasjoner, sameier og lignende, som har en stor og kompleks energibruk. Brukerne av Green Tracker er industri, butikk- eller hotellkjeder, større byggeiere og kommuner. På kundelisten finner vi blant andre Tveita Borettslag i Oslo, Haugesund kommune og helseforetaket Helse Fonna på Haugalandet.

Tveita Borettslag er Norges 4 største borettslag med 819 leiligheter i 3 høyblokker. Siden de tok i bruk Green Tracker er energiforbruket til oppvarming og tappevann mer enn halvert fra cirka 12 GWh/år til cirka 5 GWh/år.

SYSCO-effekten

Green Tracker ble stiftet i 2007 og et par år senere ble SYSCO kontaktet for å hjelpe til med å utvikle EOS-løsningen.

– Først prøvde vi med med et IT-selskap i Oslo, men de hadde ikke nok kompetanse og kunnskap om energisektoren. Det funket ikke. Så tok vi kontakt med SYSCO og har jobbet med dem siden, forteller Styve på videotelefon fra Haugesund.

I dag står SYSCO for videreutvikling og drift med fullt ansvar for «full lifecycle management». Dette går hele veien fra arkitektur, til utvikling og testing, til videreutvikling og vedlikehold. Utviklingen har skjedd i tett samarbeid med energiekspertene i Eta Energi, som er hovedeier av Green Tracker.

Brukervennlig system gir store besparelser

Styve berømmer kompetansen SYSCO har på energibransjen.

Kompetansen SYSCO har i krysningspunktet teknologi og energi gjør at SYSCO leverer veldig høy kvalitet, sier Styve og fortsetter:

Det er fort gjort å bare forholde seg til strømmålerne og hente data fra dem, men målerne er bare en liten bit av energiverdikjeden. For eksempel må systemet ta vare på historikken også når målerne byttes. SYSCO har jobbet så lenge med kraftbransjen at de forstår hvilke løsninger som må lages.

Energioppfølgingssystemet Green Tracker lar folk få en lettforståelig og komplett oversikt over hva slags energikilder som er benyttet til strøm, hva energien er brukt til og man kan sammenligne forbruket med andre tilsvarende bygg og brukere.

Denne oversikten er nyttig eksempelvis når et kjøpesenter skal fordele strømregningen på butikkleietagerne eller når en kommune skal fordele strømutgiftene på skoler, barnehager, idrett, foreninger og andre som bruker den kommunale bygningsmassen.

EOS-løsningen viser hva som bruker energi ned til minste detalj. Alternativet er å bruke mye tid på å lete i regnskapssystemet etter strømregninger og andre fakturaer og deretter bruke mange arbeidstimer på å sette sammen tallene og gjøre analyser på dem, sier Styve.

Grønt skifte med Green Tracker

Med Green Tracker får man innsikt i energiforbruket og man ser effekten av energisparetiltak. Med en mer detaljert kontroll på forbruket i bygningene kan man sammenligne bygg med andre bygg og utbedre der man ser at noe ikke er optimalt. Man kan avdekke at eksempelvis en varmepumpe har sluttet å gå optimalt og bruker mer energi enn tidligere. Slike forbedringer sparer både energi og miljøet.

Green Tracker har også en tilsvarende løsning som måler vannforbruk. Også her vil bedre kontroll føre til at man kan gjøre tiltak som reduserer forbruk, men løsningen kan også brukes til rapportering av bruk.

For tiden jobber Green Tracker og SYSCO med å utvikle en løsning for avfall som gir fullstendig innsikt i hvordan virksomheter håndterer avfallet sitt.

– Det blir stadig mer rapporteringsplikt og dokumentasjonskrav. Med Green Tracker får virksomhetene verktøy som gir kontroll over ressursene de bruker. Green Tracker er en nødvendig løsning for at virksomheter skal kunne bli grønnere og mer bærekraftige, sier Styve og legger til:

– Å få oversikt over forbruket er det mest effektive sparetiltaket. Med EOS reduserer man energibruken med 5 til 10 prosent bare gjennom at man begynner å følge med på forbruket og får innsikt i hva energien går til.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder
Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør