Smartere
Grønnere
Vi hjelper din virksomhet med å nytte energi mer effektivt, og omlegging til fremtidsrettede fornybare løsninger
- Smartere Grønnere
Gratulerer!
En svart skjerm bruker ca 20 % mindre energi enn en hvit.

Å ha et bevisst forhold til egen energibruk er et av de mest effektive sparetiltakene. Hvilke energivaner vil du vende i din virksomhet?
”If we don’t take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon”
- Sir David Attenborough
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Sertifikat opprinnelsesgaranti
Eta Energi kjøper energi med opprinnelsesgaranti
Eta Energi nytter kraft med opprinnelsesgaranti.
Klimaregnskap
Eta Energi: 0,5 tonn mindre CO2 i 2020
Halvert avfallsmengde, flere webmøter og mindre transport gjorde underverker for klimagassregnskapet vårt i 2020.
Sjøhusbebyggelse ved innseilingen til Nordrevågen på Utsira. Sjøreisen fra Haugesund til øya tar ca. 70 minutter.
Etablering av Utsira Micro Grid Testsenter
Utsira skal bli selvforsynt med energi. Eta har vært involvert i forprosjektet for etablering av et testsenter for smarte og klimavennlige løsninger.
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.