Smartere
Grønnere
Vi hjelper din virksomhet med å nytte energi mer effektivt, og omlegging til fremtidsrettede fornybare løsninger
- Smartere Grønnere
Gratulerer!
En svart skjerm bruker ca 20 % mindre energi enn en hvit.

Å ha et bevisst forhold til egen energibruk er et av de mest effektive sparetiltakene. Hvilke energivaner vil du vende i din virksomhet?
”Vi arver ikke jorden av våre forfedre. Vi låner den av våre barn”
- Native American Proverb
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Ventilasjonskanal og luftventil
Får du det du betaler for eller betaler du mer enn du må?
Er dine VVS-tekniske anlegg levert i henhold til kravspesifikasjonen, og fungerer de egentlig som de skal? - Det er verdt å sjekke!
Lars Jacob Vikse, avdelingsleder Eiendom - Drift i Haugesund kommune og driftsteknikker Bjørn Heggebø.
Med Green Tracker sparer Haugesund millioner
Med en bygningsmasse på 180.000 kvadratmeter fordelt på 85 bygg er det penger å spare på effektiv drift.
Daglig leder Frode Styve inspirerer til å tenke nytt om industriell symbiose og energisynergier mellom bedrifter
#GrønnVekst
På tredje samling av Grønn Vekst Programmet inspirerte Frode til å tenke nytt om industriell symbiose og energisynergier mellom bedrifter.
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.