Smartere
Grønnere
Vi hjelper din virksomhet med å nytte energi mer effektivt, og omlegging til fremtidsrettede fornybare løsninger
- Smartere Grønnere
Gratulerer!
En svart skjerm bruker ca 20 % mindre energi enn en hvit.

Å ha et bevisst forhold til egen energibruk er et av de mest effektive sparetiltakene. Hvilke energivaner vil du vende i din virksomhet?
“It’s freezing outside, where the hell is global warming?”
- President Donald Trump
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Havnæringer
Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.
Les mer...
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.