Havnæringer

Norge har rike tradisjoner og er en av verdens ledende havnasjoner. Nå satses det sterkt på grønn og bærekraftig vekst. Vår brede kompetanse bidrar til å nå dine mål.

Sukkertare
Foto: Sukkertare (Sintef)

En grønn og bærekraftig vekst vil bl.a. innebære utvikling og anvendelse av ny teknologi, energifleksible og fornybare løsninger, elektrifisering og ikke minst økt fokus på og bevissthet omkring energi og energibruk. Med andre ord en utvikling ikke ulik den vi har sett innen byggnæringen og i landbasert industri.

Selv om behovet og bruken er annerledes, og det vil stilles andre krav til tekniske løsninger, ser vi at paralleller kan trekkes mellom energibruk i havnæringene og på land. Vår erfaring innen systematisk energiarbeid, effektivisering, design av energianlegg og optimalisering av komponenter og prosesser fra bygg og landbasert industri bidrar til at målene nås.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder
Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder
Bygg
Det stilles stadig høyere krav til inneklima, energibruk og bærekraft i bygg. Våre rådgivere hjelper deg som byggherre gjennom prosjekter fra idéstadiet til driftfasen.
Les mer...
Industri
Vi har lang erfaring fra landbasert industri og kan bistå med prosessoptimalisering, forbedring av arbeidsmiljø og omlegging til smarte, fornybare løsninger.
Les mer...
Større bygninger
Vi har kompetansen for å utføre energi-merking på alle typer bygg og tekniske anlegg.
Les mer …
Industri
Våre konsulenter identifiserer optimal, helhetlig energiløsning for nye og eksisterende anlegg.
Les mer …
Grønt skifte i praksis
Vi hjelper din virksomhet med en lønnsom overgang til effektive og fornybare energiløsninger.