Green Tracker login

På tide med en energiscreening?

Eta Energi tilbyr nå gode rabatter til alle som legger bygg og strømmåler(e) inn i Green Tracker før utgangen av 2022.

Winter is coming! Strømstøtte eller ei, med dagens priser er det mer fornuftig enn noen gang å få oversikt over energibruken, finne ut hvor skoen trykker og kartlegge potensielle effektiviseringstiltak for å unngåunødvendig høye driftskostnader.

Systematisk energioppfølging er et naturlig førstesteg i en slik prosess, og normalt det mest lønnsomme strakstiltaket en kan gjøre. Litt som i "Luksusfellen", handler det om å ha løpende oversikt og kontroll for å kunne gjøre de rette grepene, og merkeeffekten av disse på lommeboka.

Eta Energi har nå gleden av å kunne tilby rabatert pris på energiscreening til alle som legger bygg og strømmåler(e) inn i vårt web-baserte energioppfølgingssystem (EOS) Green Tracker innen utgangen av 2022.

Opplegget tilpasses noe til hver enkelt kunde, men omfatter generelt:

- Oversikt over og analyse av energibruk

- Befaring av bygg og tekniske anlegg, samt kort møte

- Notat med funn fra analyse og befaring, samt anbefaling av tiltak

Ikke nøl med å ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør
Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder