Pug
Bilde: Matthew Henry

Havnet utafor den f...*%#! strømstøtteordningen?

Enten en kvalifiserer for strømstøtte eller ei vil det uansett være fornuftig å gjøre det en kan for å redusere energibruken sin med dagens priser.

Eta Energi kan bidra med en overordnet kartlegging av effektiviseringstiltak slik at dere har «planen klar» til innsending når det åpnes opp for søknader fra 1. november dersom dere kvalifiserer for strømstøtte.

Å nei! Havnet utafor ordningen? Selv om strømregningen utgjør mindre enn 3 % av omsetningen til bedriften kan det likevel bety store summer i kroner og øre. Det er derfor verdt å få oversikt over energibruken og hva en kan gjøre for å spare unødvendige driftskostnader på både kortere og lengre sikt.

For en mest mulig effektiv prosess her foreslår vi som strakstiltak å legge bygg og strømmålere inn i energioppfølgingssystemet Green Tracker. Systematisk energioppfølging er et naturlig førstesteg i en slik prosess, og normalt det mest lønnsomme tiltaket en kan gjøre. Litt som i "Luksusfellen", handler det om å ha løpende oversikt og kontroll for å kunne gjøre de rette grepene.

Kanskje dere allerede har gjort dere opp noen meninger om tiltak som kan være fornuftige å gjennomføre men ønsker en kost/nytte-vurdering av disse med tanke på potensiell energibesparelse? Ingeniørene i Eta Energi har lang erfaring med å hjelpe bedrifter til smartere, grønnere energibruk uten at det går på bekostning av termisk komfort og andre inneklimafaktorer - tvert i mot! Vi kan bidra med alt fra kartlegging, energiberegninger og forenklet prosjektering av VVS-tekniske anlegg.

Gjennom en befaring på bygget noterer vi oss alle muligheter vi ser for energieffektivisering. Dette kan være både «lavthengende frukter» som dere med enkle grep kan «høste» relativt umiddelbart, og større tiltak som gjerne krever noe høyere investeringer å gjennomføre men likevel lønner seg i i et lengre tidsperspektiv. Her bør med fordel både byggeiere og leietakere komme på banen for å diskutere felles fordeler.

Basert på funn fra befaringen utarbeider vi et notat som kan danne grunnlag for innhenting av priser på anbefalte tiltak slik at dere i neste omgang kan foreta en evt. videre investeringsbeslutning. Selv om bedriften ikke kvalifiserer for strømstøtte kan det likevel være midler å hente fra energifondet via Enovas allerede etablerte ordninger.

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør