Ventilasjonskanal og luftventil
Foto: Taylor Wick (Unsplash)

Får du det du betaler for eller betaler du mer enn du må?

Er dine VVS-tekniske anlegg levert i henhold til kravspesifikasjonen, og fungerer de egentlig som de skal? - Det er verdt å sjekke!

Eta Energi tilbyr kontroll av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg, samt energiberegninger for bygg.

Vår erfaring er at mye kan se bra ut på papiret, og til og med på den blanke overflaten i praksis, men ved å dykke dypere inn i detaljene oppdager vi kanskje at VVS-tekniske anlegg ”som bygget” ikke stemmer overens med det som er angitt i kravspesifikasjonen og/eller mottatt tilbud.

- de over/underdimensjoneres i prosjekteringsfasen

- fungerer ikke etter hensikten og utgjør dermed en en risiko for både inneklima og evt. kritiske funksjoner

- bruker mer energi enn nødvendig og medfører høye driftsutgifter

- har ufullstendig FDV-instruks

- blir overlatt til seg selv pga. manglende kunnskap, oversikt eller reguleringsmuligheter

- i verste fall havarerer

Entreprenører skal i utgangspunktet framlegge kontrollplaner for prosjektering, utførelse og for kontroll av utførelse. Før det avholdes ferdigbefaring skal alle anleggene være ferdige, funksjonstestet, innregulert, merket og rengjort.

Eta Energi kan være med å planlegge og gjennomføre en systematisk befaring for å få oversikt over faktiske forhold på bygg og/eller tekniske anlegg. På den måten kan du som eier være trygg på at du har fått det du betaler for, helst før overtakelse eller i det minste i prøvedrift/garantitiden.

For VVS-tekniske anlegg kan vi bl.a. tilby:

- Visuell/ fysisk kontroll av installasjon, utførelse og kryssjekk mot SD-anlegg

- ”Som bygget”-sjekk at faktisk levert anlegg er ihht kravspesifikasjon, systemskisser og tilbud

- At anlegg har forskriftsmessig ytelse og kontraktsfestet kapasitet

- Test av utstyr ihht funksjonsbeskrivelse, spesielt kritiske funksjoner som f.eks. nødkjøling

- Måling av anleggstemperaturer, vann- og luftmengder

- Gjennomgang av FDV og kurs for driftspersonell

- Oversikt energibruk og evt. effektiviseringspotensial

- Dokumentasjon av evt. avvik

For bygg kan vi bl.a. tilby:

- Energirammeberegning for å sjekke om bygget tilfredsstiller TEK17 og evt. passivhusstandarden

- Energimerking ihht NS 3031 for å få oversikt over energibruk og effektiviseringspotensial

- Inneklimaanalyse av temperatur, CO2, luftfuktighet, muggsopp, radon m.m.

- Dokumentasjon av evt. avvik

Ta kontakt så skreddersyr vi en kontroll tilpasset deres behov!

Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder
Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør