Kraftprisen er nå over xx øre/kWh og vil trolig fortsette å stige dersom vi får lite nedbør i vinter.

Forsyningssikkerhet til riktig pris?

Kraftprisen er nå over xx øre/kWh og vil trolig fortsette å stige dersom vi får lite nedbør i vinter.

Kapasiteten i kraftnettet blir stadig mer sprengt etterhvert som samfunnet elektrifiseres. Hvor sårbar er du med tanke på forsyningssikkerhet og pris?

Kraftprisen ligger nå på over xx øre/kWh (ekskl. avgift, inkl. fastbeløp) - det høyeste nivået på åtte år. Forskjellen fra tidligere år som 2003, 2006 og 2011 er at vi de siste årene har hatt relativt høy kraftpris over mye lengre tid enn før. Trenden vil ikke snu dersom vi går en tørr, kald vinter i møte.

Samtidig som kraftnettet er sprengt vil flere og flere kjøre bruke el- istedenfor oljekjel etter forbudet mot oljefyring fra 2020. Flere elbiler og landstrøm til skip er andre kraftkrevende laster. Uten utjevningstiltak vil dette skape store effekttopper og potensielt høyere pris for de som er med på å generere disse. NVE har allerede utarbeidet et forslag til hvordan effekttariffer kan implementeres for å hindre, evt. være med å dekke kostnadene til, nødvendige nettforsterkninger.

Dette vil utvilsomt gi mange en ubehagelig overraskelse når strømregningen kommer. Så hva kan en gjøre for å oppnå lavest mulig pris samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas?

Stikkord er:

- Energioppfølging

- Energieffektivisering

- Energifleksibilitet

Eta Energi tilbyr en energirelatert risiko- og sårbarhetsanalyse (E-ROS) for å hjelpe sine kunder til smartere, grønnere energibruk.

Ta kontakt så kartlegger vi ditt forbedringspotensiale knyttet til punktene over og gjennomgår din kraftavtale for å sikre at du er sikret riktig pris i forhold til ditt energibehov. Så kan du også unngå ubehagelige overraskelser framover!

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder