Har du husket å skru av tekniske anlegg før sommerferien?

Har du husket å justere tekniske anlegg før ferien?

Ofte vil det være mye energi å spare på å tilpasse driftstidene på tekniske anlegg bedre etter byggets faktiske brukstid.

Er du driftsansvarlig for tekniske anlegg som varme- og ventilasjon på skoler eller andre bygg som er stengt/ skal stenges for sommeren? Da bør du skru disse ned/av før du tar sommerferie.

I tillegg til mengderegulering av varme- og ventilasjonsanlegg, utekompensering av temperatur og tids/ bevegelsesstyring av belysning bør driftstidene på tekniske anlegg tilpasses byggets faktiske brukstid og endres i takt med denne. Det enkleste er å installere automatikk for dette men mange steder legger fremdeles ansvaret på drifter og stoler på at vedkommende gjør dette manuelt.

Som et minimum bør en ha natt- og helgesenking av temperatur og luftmengder. Det kan bli mye å tenke på i en travel hverdag hvor noen er kalde, noen er varme og andre maser om lyspærer som må skiftes. Som resten av oss er det forståelig at også teknisk driftspersonell ser fram til en etterlengtet ferie.

Men vær så snill og stopp en halv!

Eta Energi vil bare minne på å skru av eller endre driftstiden på tekniske anlegg slik at de står i stil til byggets bruk i ferien. Når det er gjort ønsker vi alle en god, smart og grønn sommer!

Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder