Ingen energilekkasjer slipper unna når Håvard er på jakt.

Energijegeren Håvard

Ingen energilekkasjer slipper unna når Håvard er på jakt.

Han er en av Eta Energi sine eksperter på feilsøking av vannbårne varmeanlegg og gir seg ikke før (energiut)byttet er kartlagt.

Eta Energi har fem ansatte rådgivende ingeniører med bred og allsidig energifaglig og teknisk kjernekompetanse. Håvard Styve - vår Energijeger / Energiingeniør, er spesielt god på systematisk feilsøking av vannbårne varmeanlegg og utarbeiding av løsningsforslag for utbedring av energilekkasjer.

Håvard har en sentral rolle i utvikling, etablering og drift av Green Tracker – et web-basert ressursoppfølgingssystem for energi, vann og avfall. Gjennom måling, logging, kartlegging og energioppfølging finner han både små og store avvik som medfører energitap og unødvendig høye driftskostnader i bygg og tekniske anlegg. Heldigvis er han tålmodig, kunnskapsrik og løsningsorientert slik at kunden raskt får konkrete forslag til utbedring.

Ombygging til mengderegulering går mye igjen. Dette vil si løsninger for å regulere vannmengden i et varmeanlegg etter det faktiske behovet istedenfor å sløse mer energi enn nødvendig til både pumper og oppvarming av vann. Håvard er ekspert på dette og utarbeider tydelige systemskisser, funksjonsbeskrivelser og annet tilbudsunderlag for gjennomføring av nødvendige arbeider.

Utenom jakt, holder energijegeren også kurs, foredrag og nettverkssamlinger med tema energi, mijlø, VVS-teknikk og inneklima.

Ta kontakt så hjelper han deg også til å få bedre oversikt, iverksette energiledelse og gjennomføre målbevisste energieffektiviseringstiltak i dine bygg og tekniske anlegg.

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør