Sparegris
Næringsforeningen Haugalandet

Hjelp jeg har fått strømregning!

Energilosen vår Frode Styve vet hvilke ENØK-tiltak som kan redusere driftskostnadene for din bedrift!

Dette fortalte han ivrige tilhørere om på en av Næringsforeningen Haugalandet sine PLUSS frokoster nylig.

Mange tenker gjerne at det er når man bygger nytt det er mulig å gjøre tiltak, men Frode's erfaring er at det også i eksisterende bygg finnes et betydelig potensial for energieffektivisering. Et potensial som i stor grad kan realiseres gjennom enkle tiltak med god lønnsomhet.

https://nforeningen.no/liste-arrangementer?eventID=4044

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder