Kraftnett
Photo by Matthew Henry on Unsplash

1. oktober økes nettleien for både næring og privatkunder

Selv om kraftprisene er historisk lave må alle som bruker elektrisitet betale stadig mer for å belaste nettet.

Økt elektrifisering i samfunnet krever omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten. 1. oktober 2020 økes derfor nettleien for både næring og privatkunder.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som hvert år fastsetter nettleien basert på kostnader og investeringer for å drifte nettet.

For en husholdningskunde vil fastleddet øke med kr 58,33 pr måned. Samtidig vil energileddet – prisen på bruk av strøm, reduseres fra 48,7 øre/kWh til 48,4 øre/kWh. Alle prisene er inklusiv merverdiavgift.

For energimålte næringskunder vil fastleddet øke med kr 66,67 pr måned, energileddet vil bli uendret på 20 øre/kWh. For øvrige næringskunder vil fastleddet øke med kr 166,67 pr måned. Alle prisene er eksklusiv merverdiavgift.

Ref. Haugaland Kraft Nett for flere detaljer om gjeldende nettleiepriser og tariffer.

Det er mye en kan gjøre for å redusere energibruken i bygg og tekniske anlegg.

Ta kontakt med oss i Eta Energi så hjelper vi deg!

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder