Kurs i energieffektiv drift av VVS-tekniske anlegg

Kurs i energieffektiv drift av VVS-tekniske anlegg

Visste du at energilekkasjer i bygg og tekniske anlegg medfører unødvendig høye driftskostnader og kan gi dårlig inneklima?

Eta Energi tilbyr kartlegging, målinger, dokumentasjon og rådgivning innenfor enhver problemstilling knyttet til klima, energi, termisk komfort og luftkvalitet.

Selv om energikravene i byggteknisk forskrift skjerpes med jevne mellomrom kommer vi stadig over relativt nye bygg med unødvendig høye driftskostnader som følge av energilekkasjer.

Vår erfaring er at de fleste har forbedringspotensial og ofte er det mer kunnskap og relativt enkle tiltak som skal til.

Nå har vi gleden av å tilby et praktisk VVS kurs med hovedfokus på energieffektiv drift av tekniske anlegg og godt inneklima i bygg.

Kurset er rettet mot driftere og annet teknisk personell og går normalt over to dager men kan selvfølgelig tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov.

F.eks.

Dag 1: Luftbehandling, ventilasjon og inneklima

Dag 2: Varmeanlegg

Kurset vil bestå av en teoretisk og en praktisk del for hvert tema.

Ved mange påmeldte kan vi med fordel komme og holde kurset i deres egne lokaler og  ta utgangspunkt i varme- og ventilasjonsanlegg der når vi skal utføre den praktiske delen.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Bilde av Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Energiinspirator / Siv. ing. energi
Bilde av Sigurd Kjærandsen
Sigurd Kjærandsen
Energiintegrator / Faglig Leder