Kurs i VVS-teknikk, energi og inneklima

Kurs i VVS-teknikk, energi og inneklima

Er du klar for å få kontroll over energilekkasjer, miljøpåvirkning, termisk komfort og luftkvalitet i ditt/dine bygg og anlegg?

Visste du at Eta Energi holder kan tilby kurs innen fornybar energi, VVS-teknikk og inneklima?

Selv om energikravene i byggteknisk forskrift skjerpes med jevne mellomrom kommer vi stadig over relativt nye bygg med unødvendig høye driftskostnader som følge av energilekkasjer.

Vår erfaring er at de fleste har forbedringspotensial og ofte er det mer kunnskap og relativt enkle tiltak som skal til. For  bidra til økt bevissthet rundt, og evne til å identifisere energilekkasjer har vi gleden av å tilby både praktiske og teoretiske kurs med hovedfokus på energieffektiv drift av tekniske anlegg og godt inneklima i bygg.

Kursene er rettet mot driftere/annet teknisk personell og går normalt over to dager men kan tilpasses etter behov.

Vi kan nevne tema som

- Inneklima

- Ventilasjon

- Kjøleanlegg

- Varmeanlegg

- Solcelleanlegg

- Energioppfølging

- Mengderegulering

- Energieffektive bygg

- Energivurdering av tekniske anlegg

Kursene holdes primært rundt Haugesund/Stavangerområdet, men vi er fleksible med tanke på evt. lengre reiseavstander etter avtale.

Ta kontakt or mer informasjon og et uforpliktende tilbud tilpasset akkurat dere.

Bilde av Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Energiinspirator / Siv. ing. energi