Energimerke lysgrønn B

Lovpålagt energimerking av bygg

Siden 2010 har energimerking vært obligatorisk for alle ved salg/utleie. I tillegg skal yrkesbygg over 1000 m2 alltid ha gyldig energiattest.

Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Når energimerkingen er gjennomført, får du utstedt en offisiell energiattest. Energimerket angir bygningens energistandard og består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge).

Energikarakteren
Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren
Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt.

Målt energibruk
Oppgis i attesten kun når eier har oppgitt det. For yrkesbygg er dette obligatorisk, mens det for boliger er frivillig. Dersom eieren har oppgitt målt energibruk for de siste tre år, så vil gjennomsnittet bli gjengitt i energiattesten.

Tiltaksliste
Viser til tiltak som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik vil kunne spare penger. Tiltakslisten er mindre konkret jo færre detaljerte opplysninger som er gitt.

Sammendraget
Gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Dette er viktig informasjon for nye eiere. Selger har plikt til å oppgi korrekte opplysninger, og åpenbart gal informasjon kan kjøper ta opp med selger i etterkant.

Attesten er gyldig i ti år, men må oppdateres hvis det gjøres utbedringer på bygget som påvirker energistandarden. I større yrkesbygg skal energiattesten henge synlig for brukerne av bygget.

Nå er det allerede ti år siden Eta Energi flyttet inn i sine kontorlokaler på Bakarøy i Haugesund. Siden kontoret våre bare er rett i overkant av 200 m2 og vi ikke har planer om å selge er det strengt tatt ikke lovpålagt å oppdatere energiattesten vår, men ettersom vi er i gang med en resertifiseringsprosess for å opprettholde vår status som Miljøfyrtårnbedrift tenker vi at det er på sin plass. Vi har tross alt en varmepumpe som henter varme fra sjøen rett utenfor noe som gir oss lav energibruk og et grønt energimerke. I tillegg har vi god oversikt over energibruken vår ved hjelp av energioppfølgingssystemet Green Tracker som vi er stolte av å vise fram.

Trenger du mer informasjon om energimerking av bygg og/eller energivurdering av tekniske anlegg se www.energimerking.no.

Ta gjerne kontakt med Eta Energi også så hjelper vi deg!

Bilde av Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm
Energiinspirator / Siv. ing. energi