Lars Jacob Vikse, avdelingsleder Eiendom - Drift i Haugesund kommune og driftsteknikker Bjørn Heggebø.
Lars Jacob Vikse, avdelingsleder Eiendom - Drift i Haugesund kommune og driftsteknikker Bjørn Heggebø. Foto: Terje Størksen - Haugesunds Avis

Med Green Tracker sparer Haugesund millioner

Med en bygningsmasse på 180.000 kvadratmeter fordelt på 85 bygg er det penger å spare på effektiv drift.

Tekst av Terje Størksen, Haugesunds Avis 06.12.21.

HAUGESUND: Haugesund kommune tok i slutten av 2019 i bruk et lokalutviklet dataprogram designet for å gi oversikt over energibruken i byggene kommunen eier. Det har gitt resultater.

Selv om bygningsmassen har økt – har energiforbruket gått ned. De fem siste årene er det samlede strømforbruket redusert med seks millioner kilowatt-timer.

Selv om Haugesund kommune har langsiktig innkjøpsavtale for strøm – har fastpris, og ikke er påvirket av de skyhøye strømprisene som er nå. Kommunen betaler i dag rundt en krone per kilowatt-time og kjøper strøm for om lag 18 millioner kroner i året.

– Vi har god kontroll og veldig fokus på energiforbruket. Med den nettbaserte programvaren Green Tracker har vi nå enda bedre kontroll. Vi oppdager tidlig feil og avvik i et bygg dersom for eksempel en varmekilde slår seg ut. Ved bruk av Green Tracker er vi blitt flinke til «å trimme» byggene og avvik oppdages med en gang, sier avdelingsleder Eiendom – Drift, Lars Jacob Vikse.

Integrerte solceller

Et problem for Haugesund kommune er de mange gamle bygningene. Verstingen, i energisammenheng, er Bjørgene omsorgssenter fra 1981.

Green Tracker-programmet er spesielt godt egnet for å avdekke problemer med «verstingbyggene». Kommunen har full oversikt over energibruken i hvert enkelt bygg. Fra driftskontoret på Kvalamarka kan man se hvor energiforbruket er unormalt høyt, for så å gå inn og gjøre tiltak.

Bjørgene har i dag et årlig strømforbruk på 1,8 millioner kilowattimer, det skal reduseres til 800.000 kilowattimer.

– Det er et gammelt bygg som er dårlig isolert. Nå er planen å få på plass ny isolasjon, nytt tak med integrerte solceller og nytt varmepumpeanlegg med bergvarme. Når rehabiliteringen er ferdig vil det redusere CO₂ utslippet med 440 tonn fordi man ikke lenger vil bruke gasskjele til oppvarming – den vil kun være backup, sier Vikse.

Nytt ventilasjonsanlegg er allerede installert på Bjørgene, det er klargjort for integrasjon med det kommende bergvarmeanlegget.

Framtidige driftskostnader

Solcelleanlegget som er planlagt på taket på Bjørgene omsorgssenter blir det første kommunen installerer. Siden taksteinen må skiftes ut uansett, blir kostnaden med å legge solceller redusert hvis man trekker fra prisen på ny takstein.

– Solcellepanelene har minst like lang levetid som takstein, sier driftsteknikker Bjørn Heggebø.

Solcelleanlegget vil koste omtrent to millioner kroner og vil produsere 200.000 kilowatt i året.

– Det viktigste med solcelleanlegg er å ha et anlegg som ikke er større enn at du bruker all strømmen som produseres selv. Det er ingenting å tjene på å selge strøm fra solcellene tilbake til kraftlaget, sier Vikse.

I forbindelse med alle nybyggene kommunen nå prosjekterer, er driftsavdelingen inne for å komme med innspill om framtidige driftskostnader.

Stor etterspørsel

Frode Styve er daglig leder i det rådgivende ingeniørselskapet ETA Energi. Han sier de utviklet Green Tracker da de så at store eiendomseiere, kommuner, industri hadde behov for å utnytte strøm og energi mer effektivt og smartere.

– En gjenganger var at de ikke hadde god kontroll på energibruken. Vi har brukt mye tid på å spore opp hvor virksomheten bruker energi, hvilken tid på døgnet og til hvilket formål. Hvis vi famler i blinde, er det vanskelig å finne innsparingsmulighetene. Det var bakgrunnen for at vi utviklet Green Tracker. Den visualiserer forbruket og eventuelle problemer, forteller Frode Styve.

Nå er programvaren videreutviklet, slik at den også kan måle vannforbruk i tilnærmet sanntid. For eiere av store, eller mange bygg, gir programmet store muligheter for de som vil ha oversikt.

– Jeg pleier å sammenligne med Luksusfellen. Der er det gjerne folk med to inntekter, som klarer å søle vekk pengene fordi de ikke har peiling på hva de bruker pengene til. Når økonomene kommer inn og viser dem på en tavle hva pengene går til, får de et forhold til det. Tilsvarende er det for Green Tracker, den viser hvor energiforbruket er. Kundene blir mer bevisst på energibruken og får et forhold til den, kan se og vite hvor og når forbruket skjer, sier Styve.

Med dagens høye strømpriser opplever selskapet stor etterspørsel. Nylig ble det inngått avtale mellom Green Tracker as og Asplan Viak, som skal ta i bruk programvaren for å dokumentere energibruk i sine kontorbygg over hele landet.

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør