Kjemisk formel for propan C3H8

Propan kan være et svært gunstig energialternativ

I en normalsituasjon ville vi ikke ha anbefalt 100 % omlegging til propan, men nå er markedet "snudd på hodet".

I en normal energisituasjon har propan funnet sin anvendelse i spesielle anlegg. I prosessindustrien, i bakerier og vaskerier, og til ulike oppvarmingsformål der en ikke har tilgang på naturgass gjennom et rørnett. De fleste av oss er også godt kjent med propan fra båt- og campinglivet. Enkelte boliger har nyttet gassen til oppvarming og til koking, men prisen har normaltikke vært konkurransedyktig med den mest nyttede energiformen - elektrisk kraft. Anvendelsen av propan har derfor vært relativt begrenset.

Nå er markedet "snudd på hodet". Propan fremstår i dag som et svært gunstig energialternativ. Høye europeiske priser på naturgass og skyhøye kraftpriser kombinert med forholdsvis stabile priser på propan, gjør nå at flere bør vurdere å ta i bruk denne energiformen. Å ta den i bruk kan i mange tilfeller også være svært enkel. Kontakt oss for å finne hvilke muligheter din bedrift har.

Det ugunstige med propan er at det er et fossilt brensel. I en normalsituasjon ville vi derfor ikke ha anbefalt 100 % omlegging til propan, men kun som et supplement til en fornybar varmepumpe-, eller biobrenselløsning. Nå krever imidlertid situasjonen raske tiltak. En raskt realiserbar propanomlegging trenger ikke være i konflikt med ambisjoner om fornybare løsninger. Propan kan inngå som et element i en fremtidig fornybar løsning. Et propananlegg kan også konverteres til biogass når denne gjøres tilgjengelig.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder