Termografering av energilekkasjer

Termografering av energilekkasjer

Visste du at energilekkasjer i bygg og tekniske anlegg medfører unødvendig store driftskostnader og kan gi dårlig inneklima?

Nå når vi går inn i den kalde årstiden er det tid for termografering. På denne måten kan man avdekke energilekkasjer som følge av infiltrasjon, kuldebroer, fukt og/eller andre uregelmessigheter i konstruksjonen som er usynlige på overflaten.

Bor/ jobber du i et kaldt og trekkfullt bygg? Er tekniske anlegg dårlig isolerte?

Bildet over avslører f.eks. manglende isolasjon mellom stuevegg og loft i en enebolig. Med denne informasjonen, kan man enklere iverksette målrettede tiltak for å redusere byggets varmetap og dermed oppnå lavere energibruk, økt termisk komfort og bedre inneklima.

Eta Energi kan bidra med både termografering, kartlegging av tiltak, søknad om støtte til gjennomføring og rapportering til Enova.

Privatpersoner kan få inntil 7 500 kr i støtte til energirådgivning og termografering gjennom Enovatilskuddet.

Yrkesbygg/ porteføljer på minst 15 000 kvadratmeter kan få kartleggingsstøtte på opptil 4 kr per kvadratmeter oppvarmet bruksareal, med en øvre grense på 500 000 kr per søknad.

Borettslag og boligsameier med over 10 boenheter kan motta støtte basert på antall boenheter som skal kartlegges.

Vi har lang erfaring med denne type oppdrag og kapasitet til å begynne på kort varsel.så tar vi en gjennomgang av dine bygg og tekniske anlegg.

Bilde av Håvard Styve
Håvard Styve
Energijeger / Energiingeniør