Miljøfyrtårn

Til leverandører og samarbeidspartnere

Eta Energi er sertifisert Miljøfyrtårn og oppfordrer alle våre (potensielle) leverandører og samarbeidspartnere til å bli det samme.

En miljøfyrtårnsertifisering innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor, og av den grunn oppfordrer vi også våre leverandører og samarbeidspartnere til å sertifisere seg.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem, anerkjent på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Dette er et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i forskjellige anbudskonkurranser.

Vil du vite mer om sertifiseringsprosessen og bli et Miljøfyrtårn? Se www.miljofyrtarn.no/eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Meld gjerne i fra til oss hvis dere blir sertifisert så legger vi dere til vår liste over foretrukne leverandører/samarbeidspartnere.

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder