Winter is coming
Bilde: Matthew Henry

"Winter is coming"

- og vårt område på sørvestlandet er særlig rammet

Vi nærmer oss med stormskritt en ny vinter samtidig som Norge og Europa er midt i en vanskelig og krevende energisituasjon. Prisen på energi, særlig elektrisk energi, når stadig nye rekorder. Om ikke høsten blir svært våt og vinteren mild kan lav magasinbeholdning medføre at prisene stiger ytterligere og holder seg høye - og vårt område på sørvestlandet er særlig rammet.

Husholdningene er godt skjermet gjennom en gunstig, statlig støtteordning, men næringslivet har per i dag ikke et slikt sikkerhetsnett. Det arbeides med ordninger, men ingen er foreløpig vedtatt. Hva kan så næringslivet gjøre når energikostnadene stiger kraftig? Har en noen reell mulighet til å redusere sine kostnader?

Verst rammet nå er typisk små og mellomstore virksomheter med høyt energibehov. De store har gjerne sikret seg gjennom langsiktige avtaler, mens dette ikke er like utbredt blant de mindre. I denne kategorien finner vi bl.a. bakerier, vaskerier, fryserier, samt mindre mekanisk-, prosess- og næringsmiddelindustri. Energi kan her være en betydelig innsatsfaktor og vesentlig for produksjon og inntekter. Uten at disse faktisk nytter energi får de heller ikke produsert de varer og tjenester de lever av å selge.

Selvfølgelig kan energibehov reduseres og kostnader kuttes. Ingen har 100 % effektivitet i sin drift. Men hvor skal en lete? Typiske energiposter i en virksomhet er i fallende rekkefølge; prosess, oppvarming, ventilasjon og belysning. Det vil naturligvis være riktig å rette fokus mot disse. Men hva kan en gjøre?    

Start med å få oversikt over samlet energibruk og de enkelte postene. Vurder energi levert til prosessen og til oppvarming. Er optimalisering mulig? Ligger temperaturnivået slik at varmepumpe kan nyttes? Hva med naturgass eller propan. Er det mulig å konvertere til rimeligere energiformer? I dag er prisnivået på propan svært gunstig. Videre kan en sjekke ventilasjonsanlegget. Virker varmegjenvinneren, holder tilluftstemperaturen riktig nivå og ikke minst er driftstidene satt korrekt? Det er mye energi å hente på holde korrekt, lav temperatur på tilluften og å stanse ventilasjonsanlegget når det ikke er behov for at anlegget går. Energi nyttet til belysning er ofte det enkleste å kutte. Mye lys pleier å stå på unødig. Skru av lys hvor det ikke trengs og erstatt "gamle lyspærer" med nye og effektive løsninger.

Sett energi på agendaen og start med å registrere energibruken regelmessig. Minimum hver måned, helst hyppigere. Få et forhold til tallene og følg utviklingen over tid. Gode data gjør det også mulig å se effekten av gjennomførte tiltak. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å avdekke potensialet i din virksomhet.

Hver kWh en sparer gir både reduserte kostnader for den enkelte bedrift - og bidrar samtidig til at vi samlet står bedre rustet til å klare vinteren. Ikke minst vil hver kilowattime vi ikke nytter være å vise fingeren til de kreftene som nå har innledet en aggressiv krig og gjør et forsøk på å splitte og destabilisere Europa. "Fu** you !"

Bilde av Frode Styve
Frode Styve
Energilos / Daglig Leder