Aktuelt

Foto: Omega Design
Velkommen til våre nye nettsider
Tusen takk til Omega Design for god hjelp og oppfølging - vi er strålende fornøyde med våre nye nettsider!
Kraftnett
1. oktober økes nettleien for både næring og privatkunder
Selv om kraftprisene er historisk lave må alle som bruker elektrisitet betale stadig mer for å belaste nettet.
Energimerke lysgrønn B
Lovpålagt energimerking av bygg
Siden 2010 har energimerking vært obligatorisk for alle ved salg/utleie. I tillegg skal yrkesbygg over 1000 m2 alltid ha gyldig energiattest.
Har du husket å skru av tekniske anlegg før sommerferien?
Har du husket å justere tekniske anlegg før ferien?
Ofte vil det være mye energi å spare på å tilpasse driftstidene på tekniske anlegg bedre etter byggets faktiske brukstid.
 Ingen energilekkasjer slipper unna når Håvard er på jakt.
Energijegeren Håvard
Ingen energilekkasjer slipper unna når Håvard er på jakt.
Kraftprisen er nå over xx øre/kWh og vil trolig fortsette å stige dersom vi får lite nedbør i vinter.
Forsyningssikkerhet til riktig pris?
Kraftprisen er nå over xx øre/kWh og vil trolig fortsette å stige dersom vi får lite nedbør i vinter.